Marija Golubeva: Mums ir jārod risinājums, lai personas, kuras izsaka agresīvus draudus, tiktu sauktas pie atbildības

22.11.2021

22. novembrī Iekšlietu ministrija nosūtīja Saeimai priekšlikumus sodiem par internetā izteiktiem draudiem. Priekšlikumi par iespējamiem grozījumiem Administratīvo sodu likumā iesniegti Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību apakškomisijai.

“Pēdējā laikā sabiedrībā novērojams agresijas, draudu un neiecietības pieaugums gan sabiedrībā kopumā, gan pret atsevišķu profesiju pārstāvjiem, piemēram, žurnālistiem un mediķiem. Šādas darbības tiek veiktas gan reālajā, gan virtuālajā vidē. Tās nenoliedzami vairo neiecietību, veicina sabiedrības polarizāciju un traucē cilvēku mieru. Mums ir jārod risinājums, lai personas, kuras izsaka agresīvus draudus, tai skaitā internetā, tiktu sauktas pie atbildības,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.  

Pēc ministres iniciatīvas 2021.gada 30.jūnijā izveidotā darba grupa, kas veltīta naida noziegumu problemātikai, savā gala ziņojumā norādīja uz nepieciešamību uzlabot statistikas apkopošanu par naida noziegumiem, normatīvo regulējumu, kā arī tiesībsargājošo iestāžu darbinieku sagatavotību darbam ar naida noziegumos cietušajiem. 2021.gada septembrī iekšlietu ministre Marija Golubeva iekšlietu nozares dienestiem deva uzdevumu sniegt ierosinājumus normatīvā regulējuma uzlabošanai, kā rezultātā tapis ierosinājums veikt grozījumus Administratīvo sodu likumā.  

Ņemot vērā aktualizēto jautājumu par draudiem un naidīgu, agresīvu komunikāciju ar ārstniecības personām, žurnālistiem un citu grupu pārstāvjiem, un izteikto priekšlikumu paredzēt administratīvo atbildību par šīm darbībām, Administratīvo sodu likumā iecerētas vairākas izmaiņas.  

  1. Līdz šim par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru, tika piemērots naudas sods. Paredzēts, ka šis sods turpmāk varētu tikt  attiecināms uz gadījumiem, kad traucēts ne tikai vairāku, bet arī vienas personas miers;  
  2. Tā kā liela daļa naida izpausmju notiek digitālajā telpā, paredzēts likumu papildināt ar punktu par  sabiedriskās kārtības traucēšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu; 
  3. Paredzēts likumu papildināt ar pantu, kas paredzēs sodu par draudiem izdarīt slepkavību vai citu smagu noziegumu; 
  4. Likums tiktu papildināts arī ar pantu, kas sevī ietver diskriminācijas aizliegumu un pantu, kas paredz naudas sodu par darbību, kas vērsta uz sociālā naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ. 

Avots: Iekšlietu ministrija