Mārtiņš Šteins: Atbalstītas izmaiņas likumos ceļā uz stipras un modernas robežas ierīkošanu

19.08.2021

Saeima ārkārtas sēdē atbalstīja grozījumus četru likumu paketē “Būvniecības likumā”, “Meža likumā”, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” un “Latvijas Republikas valsts robežas likumā”, lai atbalstītu Iekšlietu ministrijas un tās iestāžu centienus steidzamā kārtā izbūvēt modernu infrastruktūru uz Latvijas-Baltkrievijas robežas (dzeloņstiepļu žogs, ceļi, tilti, videoaprīkošana, patruļtakas u.c.).

Atbildīgo Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju Saeimas sēdē pārstāvēja likumprojektu referents, deputāts Mārtiņš Šteins: “Esmu gandarīts par Saeimas atbalstu un saskaņoto darbu šīs svarīgās likumu paketes izskatīšanā – prieks redzēt deputātus vienotus valsts drošībai izšķirošā brīdī. Esam snieguši nozīmīgu atbalstu Iekšlietu ministrijai, kas ļaus turpināt darbus pie robežas ātrākas izbūves. Stipras un modernas robežas ierīkošana ir Iekšlietu ministrijas prioritāte un grozījumi palīdzēs sasniegt šo mērķi.”

Izmaiņas likumos paplašina regulējumu par to, kas tiek iekļauts pierobežas joslā. Turpmāk pierobežas joslas sastāvdaļā tiks iekļauta ne tikai valsts robežas josla, bet arī patrulēšanas josla - vieta, kur valsts ārējās robežas josla nav nosakāma publisko ūdeņu vai dabisku šķēršļu dēļ, kā arī gadījumos, kad pie ārējās robežas nav iespējams nodrošināt robežapsardzībai nepieciešamos apstākļus. Pierobežas joslā turpmāk būs ietvertaarī robežzīmju uzraudzības josla - teritorija no valsts robežas līdz patrulēšanas joslai.

Lai vēl vairāk stiprinātu robežu ar Baltkrieviju, nepieciešama koku un krūmu izciršana, kā arī zemes līdzināšana un citi labiekārtošanas darbi. Koku ciršanas tiesības un īpašumatiesības uz nocirstajiem kokiem valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā  un robežzīmju uzraudzības joslā Iekšlietu ministrijanodod akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”.

Turpmāk Būvniecības valsts kontroles birojs pildīs Būvniecības likumāun citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldesfunkcijas attiecībā uz Iekšlietu ministrijas vai tās padotībasiestādes vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību ne tikai valsts robežas, bet arī patrulēšanas un robežzīmju uzraudzībasjoslās. Līdz šim uzsākto pierobežas būvniecības projektu būvniecības tiesiskumu  kontrolēs attiecīgās pašvaldības būvvalde.

Grozījumi likumos veikti ievērojot Valsts kontroles revīzijas ziņojumā “Vai valstsbudžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?” konstatētos trūkumus.

Saeimas atbildīgā komisija, lai veicinātu lielāku atklātību un caurspīdīgumu, noteica arī uzdevumu Ministru kabinetam līdz tiek pabeigta valsts robežas iekārtošana, katru gadu līdz 1. decembrim sniegt Saeimai detalizētu ziņojumu par valsts robežas iekārtošanas gaitu un izlietotajiem finanšu līdzekļiem un atsavinātajiem koksnes resursiem.