Mārtiņš Šteins: Jaunatnes politikai būtu nepieciešams restarts

19.06.2019

Otrdien, 18. jūnijā, "Attīstībai / Par!" frakcijas deputāts Mārtiņš Šteins sadarbībā ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju organizēja darba semināru “Jaunatnes politika - kur esam un kurā virzienā dodamies”. Darba seminārā piedalījās deputāti, jaunieši, jauniešu organizāciju, pašvaldību, valsts iestāžu un ministriju pārstāvji, kā arī citi interesenti, kam svarīga jaunatnes joma.

Darba seminārā par jaunatnes politiku izskanēja vairāki secinājumi, priekšlikumi un iniciētas nepieciešamās izmaiņas, ko "Attīstībai / Par!" cer ņemt vērā un mainīt!

Jaunatnes politikas attīstībai nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos

Nepieciešams runāt par jaunieša vecumposma sliekšņa palielināšanu, vairāku jēdzienu iekļaušanu un skaidrošanu, darba ar jaunatni funkcijas aktualizēšana pašvaldībās, novērst deklaratīvās normas, jaunatnes nevalstisko organizāciju stiprināšana un citas lietas. 

Tāpat tika secināts, ka šobrīd trūkst regulārs konsultatīvais process starp jaunatnes sektorā iesaistītajiem un valsts pārvaldi. Skaidri jādefinē un jāskaidro valsts pārvaldes institūciju atbildība jaunatnes politikas īstenošanā, un jāplāno, kā tiks īstenota jaunatnes politika administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. 

Būtisks uzsvars diskusijās tika likts uz jauniešu veselības jautājumiem, kas jāaktualizē un jārisina. Svarīgi arī tas, kā tiek strādāts pie Valdības rīcības plānā iekļauto uzdevumu realizācijas.

Tāpat semināra dalībnieki akcentēja, ka nepieciešams aktualizēt jaunatnes politikas vērtības un tās popularizēt jauniešu vidū, jo bieži tiek aizmirsts par jaunieti kā galveno sistēmas labuma guvēju.

Jaunajās jaunatnes politikas pamatnostādnēs, kuras plānots izstrādāt, ir būtiski izvērtēt esošos ilgtermiņa dokumentus. Semināra dalībnieki vairākkārt uzsvēra, ka jāsāk kvalitatīvi izmantot datus jauno mērķu noteikšanai.

"Attīstībai / Par!" uzskata, ka valstij ir jāiet līdzi laikam un pielietojot mūsdienīgus rīkus, jāmaina jaunatnes politika. Mūsu Saeimas frakcijas deputāts Mārtiņš Šteins ir apņēmies to īstenot.