Mārtiņš Šteins kopā ar NVO atvieglo biedrību grāmatvedību

14.06.2021

Ir atbalstīti Mārtiņa Šteina un NVO rosinātie grozījumi Grāmatvedības likumā, kas ļaus NVO un biedrību grāmatvedību veikt brīvprātīgajiem. Likums stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Kustības “Par!” izpilddirektora, valdes locekļa un “Attīstībai/Par!”  Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina panāktās izmaiņas nozīmē to, ka  turpmāk arodbiedrību un to apvienību, biedrību un nodibinājumu  grāmatvedības kārtošanu varēs veikt brīvprātīgā darba veicējs, ar ko  vadības institūcija ir noslēgusi rakstveida vienošanos.

Saeimas Preses dienests informē, ka “Saeima ceturtdien, 10.jūnijā, pieņēma jaunu Grāmatvedības likumu,  kas aizstās līdzšinējo likumu “Par grāmatvedību”, kurš ir spēkā kopš  1993.gada. Jauns likums pieņemts, lai normatīvais regulējums  grāmatvedības jomā atbilstu juridiskās tehnikas prasībām, ietverot  likumā lietoto terminu plašāku skaidrojumu, likuma mērķi un darbības  jomu, kā arī pilnveidotu tam pakārtotos Ministru kabineta noteikumus,  teikts projekta anotācijā.

Tāpat jauns regulējums pieņemts, ņemot vērā informācijas tehnoloģiju  attīstību un grāmatvedības datorprogrammu un informācijas datorsistēmu  programmatūras attīstību un arvien plašāku to pielietojumu uzņēmumu  grāmatvedībā. Būtiski, ka mūsdienās ir mainījusies grāmatvedības  attaisnojuma dokumentu sagatavošanas, aprites un glabāšanas, kā arī  grāmatvedības reģistru kārtošanas un finanšu pārskatu sagatavošanas  prakse, teikts projekta anotācijā.

Likums noteic grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus,  likuma subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības  uzdevumus, prasības grāmatvedības kārtošanai un institūciju kompetenci  administratīvo pārkāpumu procesā.

Ar likumu pilnveidots un paplašināts līdzšinējais regulējums  grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai un grāmatvedības  reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski, kas plānota kā  prioritāte salīdzinājumā ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu papīra  formā. Precizētas līdzšinējās prasības inventarizācijas veikšanā un  finanšu pārskatu sagatavošanā, kā arī uzņēmuma vadītāju pienākumi un  tiesības.

Jaunajā likumā ietvertas arī regulas prasības par datu brīvu apriti,  un paredzēts, ka grāmatvedības dokumentus elektroniski varēs glabāt  Latvijas vai arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā.

Likumā iekļauta arī ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanas kārtība, kā  arī ārpakalpojuma grāmatvežu publiska reģistra vešana, ko veiks Valsts  ieņēmumu dienests (VID).

Paredzēta arī administratīvā atbildība par pārkāpumiem grāmatvedības  jomā, un administratīvo sodu tāpat kā līdz šim varēs piemērot VID un  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Jaunais Grāmatvedības likums stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, un  tas attieksies uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām,  kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību  institūcijām.”