Ministrs Plešs ANO Klimata konferencē pārstāv Latvijas pozīciju par ambiciozākiem lēmumiem klimatneitralitātes sasniegšanā

09.11.2021

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām 26. sanāksmē jeb COP26, lai pārstāvētu Latvijas intereses un piedalītos ambiciozāku lēmumu pieņemšanā klimata pārmaiņu mazināšanā un turpinātu darbu pie Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumiem.

Šobrīd rit Klimata pārmaiņu konferences otrā nedēļa, un turpinās diskusijas par Parīzes nolīguma 1,50 C mērķa sasniegšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām, zinātnes un inovāciju attīstību klimata pārmaiņu mazināšanā,  pilsētu lomu un nozīmi klimatneitralitātes sasniegšanā un klimatnoturības nodrošināšanā, kā arī citus būtiskus jautājumus klimata mērķu sasniegšanā. 

Ministrs Artūrs Toms Plešs: “Jau šobrīd zinātnieki visā pasaulē brīdina par katastrofālām un neatgriezeniskām klimata pārmaiņām, piemēram, Latvijā arvien aktuālāka kļūst Baltijas jūras piekrastes krasta līnijas samazināšanās, kā arī ekstremālās meteoroloģiskās parādības, kas būtiski ietekmē lauksaimniecības nozari. Būtiskākais uzdevums COP26 sanāksmes sarunās ir panākt vēl ambiciozāku klimata mērķu uzstādīšanu un konkrētu rīcību apņemšanos, lai tiktu sasniegti Parīzes nolīguma mērķi, tostarp pasaules vidējās temperatūras pieaugums nepārsniegtu 1,5°C robežu. Klimata pārmaiņas ierobežot var vienīgi globāla un vienota pasaules valstu rīcība klimatneitralitātes sasniegšanā un klimatnoturības veicināšanā. Lēmumi ir neatliekami, taču tiem jābūt arī sociāli taisnīgiem, tostarp turpinot pakāpeniski palielināt finansējumu klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem un pielāgošanās klimata pārmaiņām veicināšanai attīstības valstīs.”

Ministrs Klimata pārmaiņu konferencē plāno uzsvērt nepieciešamību panākt progresu Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumu izstrādē, kā arī nepieciešamību veicināt integrētu, visaptverošu un līdzsvarotu pieeju, kas ļautu valstīm īstenot to nacionāli noteiktās apņemšanās. Tādējādi tiktu veicināta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un radīta labvēlīgāka augsne ambiciozāku mērķu izvirzīšanai. 

COP26 ietvaros, 9. novembrī ministrs tiksies  ar Baltijas valstu vides ministriem, lai kopīgi pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un klimata politikas aktualitātes Baltijas reģionā. Tāpat plānotas , sanāksmes ar Eiropas Savienības dalībvalstu vides ministriem, lai vienotos par koordinētu rīcību un vienotu redzējumu klimata mērķu sasniegšanā, kā arī tikšanās ar nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvjiem. Savukārt 12. novembrī paredzēta konferences noslēguma diena.  

COP 26 tematiskās dienās aptver finanšu, enerģētikas, jaunatnes un sabiedrības iesaisti, dabas, transporta un citas jomas. Konferencē piedalās 197 valstis, kas ir ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzējas puses kā arī dažādu organizāciju, – uzņēmēju, nevalstiskā sektora un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. 

COP26 mērķis ir veicināt ambiciozāku globālo rīcību klimata pārmaiņu ierobežošanā, t.sk. valstu apņemšanos sasniegt klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, un pielāgošanos klimata pārmaiņām, mobilizēt klimata finansējumu, kā arī turpināt darbu pie Parīzes nolīguma īstenošanas nosacījumiem.   

Latviju ministru un ekspertu sarunās no 8. līdz 13. novembrim pārstāv vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs un eksperti no ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta.  

COP26 mājas lapa šeit.