Pabriks atkārtoti apstiprina Nacionālo bruņoto spēku gatavību sniegt atbalstu COVID-19 izplatības ierobežošanā

20.03.2020

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks atkārtoti apstiprina, ka Nacionālie bruņotie spēki pēc pirmā pieprasījuma ir gatavi sniegt atbalstu veselības nozarei un Iekšlietu ministrijai COVID-19 izplatības ierobežošanā.

Nacionālie bruņotie spēki ir izstrādājuši rīcības plānus, apzinājuši personāla un materiāltehniskos resursus, lai krīzes un pandēmijas saasināšanās gadījumā iesaistītos ārkārtējās situācijas risināšanā.

A. Pabriks uzsver: “Šajā brīdī  visām valsts iestādēm un dienestiem ir jāstrādā kā vienotam veselumam, un bruņotie spēki tam ir gatavi.”

Aizsardzības ministrija gan politiskajā, gan ekspertu līmenī ir pastāvīgā kontaktā ar Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju, bet pagaidām šādu pieprasījumu ministrijas nav izteikušas, jo spēj tik galā ar saviem resursiem.

Neraugoties uz to, tiklīdz šāda nepieciešamība parādīsies, Nacionālie bruņotie spēki ir gatavi sniegt atbalstu gan papildus pasākumu ieviešanai uz valsts robežas, gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Tāpat Nacionālo bruņoto spēku rīcībā ir materiāltehniskie resursi kā, piemēram, teltis, ģeneratori un transports, lai sniegtu atbalstu gan veselības, gan iekšlietu nozarei. Tāpat Nacionālie bruņotie spēki veiks apmācību izvēršanas infrastruktūras izveidē, lai spētu sniegt atbalstu, ja šāda vajadzība radīsies.

Vienlaikus, būtiski, ka šāds atbalsts notiek koordinēti ar Krīzes vadības padomes lēmumu, jo jau šobrīd Nacionālie bruņotie spēki ir saņēmuši atbalsta pieprasījumus no vairākām pašvaldībām. Bet, ņemot vērā ārkārtējās situācijas raksturu, lēmumam par atbalsta sniegšanu arī reģionālā līmenī ir jābūt centralizētam.