Par brīvu, neatkarīgu, demokrātisku un tiesisku Baltkrieviju

10.08.2020

Mēs aicinām Baltkrievijas varas iestādes ievērot visas pilsoņu pamattiesības un brīvības, arī vārda un pulcēšanās brīvību. Mēs uzsveram, ka vardarbība nav pieļaujama. Politiski ieslodzītie un nepamatoti aizturētie cilvēki, starp kuriem ir arī žurnālisti, ir nekavējoties jāatbrīvo.

Mēs atgādinām, ka brīvas un caurskatāmas vēlēšanas ir tiesiskas demokrātijas stūrakmens. Politisko un pilsonisko pamatbrīvību ievērošana stiprinātu Baltkrievijas valstiskumu un veidotu pamatu ciešākai sadarbībai ar Eiropas Savienību.

Mēs aicinām uz notikušo vēlēšanu objektīvu starptautisku izvērtēšanu, sabiedrisko dialogu Baltkrievijā un demokrātiskām, tiesiskām pārmaiņām. 

Mēs apbrīnojam mūsu kaimiņu tautas demokrātisko spēku drosmi un apņēmību. Mēs lepojamies ar Baltkrievijas sievietēm, kuras šajās vēlēšanās izteica un vadīja centienus pēc demokrātiskām pārmaiņām. 

Mēs zinām brīvības un demokrātijas vērtību, tāpēc  mums nav pa ceļam ar režīmiem, kas tās apspiež.