Pasaules vides dienas ietvaros šogad prioritāte gaisa piesārņojuma samazināšanai

05.06.2019

2019.gada 5.jūnijā atzīmējam Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) organizēto Pasaules vides dienu. Šogad īpaši ir uzsvērta nepieciešamība samazināt gaisa piesārņojumu.

Arī Latvijā šī tēma ir aktuāla. Gaisa kvalitātes mērījumu stacijās veiktie mērījumi parāda, ka Pasaules Veselības organizācijas standartiem neatbilstoša gaisa kvalitāte konstatēta Rīgā, Liepājā un Rēzeknē.

Lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī samazinātu izmaksas tautsaimniecībai un zaudēto darba laiku, ko veselības problēmu un ārstu apmeklējumu dēļ rada gaisa piesārņojums, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi un 6.jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē tiks izsludināts “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2019.-2030. gadam”.

VARAM parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs uzsver: ”Rīcības plāna mērķis ir samazināt Latvijas kopējās emisijas 2020. – 2030.gadu periodā, enerģētikas, transporta, rūpniecības un lauksaimniecības nozarēs, kā arī mājsaimniecībās. Tāpat būtisks mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti iedzīvotājiem, kas dzīvo Latvijas lielākajās pilsētās.”

Aprēķinātās emisiju prognozes parāda, ka Latvijā ir nepieciešams īstenot papildus pasākumus, lai nākotnē samazinātu slāpekļa oksīdu, daļiņu PM2,5 un amonjaka emisijas. Amonjaka emisiju galvenais avots Latvijā, līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs, ir lauksaimniecība. Savukārt Rīgas pilsētā lielāko daļu no gaisa kvalitātes problēmām rada autotransports un mājsaimniecībās izmantotās apkures iekārtas.

Rīcības plānā tiek analizētas emisiju tendences, galvenās problēmas, kā arī vērtēta Latvijas virzība uz Eiropas Komisijas noteiktajiem valsts emisiju samazināšanas mērķiem 2020., 2025. un 2030.gadā un atbilstošas gaisa kvalitātes nodrošināšanu pilsētās.

Plāns arī piedāvā turpmākās rīcības, kas jāveic, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. 

Piemēram, pastiprināt esošo vides prasību izpildes kontroli, finansiāli atbalstīt neefektīvu un vecu apkures iekārtu nomaiņu, kā arī veicināt centralizētās siltumapgādes attīstību un izmantošanu. Veikt esošo nodokļu izvērtējumu ar mērķi samazināt transporta radītās emisijas, kā arī veicināt gaisa kvalitātes rīcības plānu izstrādi pašvaldībās un sabiedriskā transporta un velotransporta izmantošanu.

Papildus informācija par Pasaules vides dienu pieejama tīmekļvietnē: https://www.worldenvironmentday.global/