Dace Bluķe: Jaunais pašvaldību likums būtiski mainīs pašvaldību un iedzīvotāju dialogu

08.03.2021

Jaunais Pašvaldību likums, kuru izstrādājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), būtiski mainīs pašvaldību un iedzīvotāju dialogu, pārliecināta VARAM parlamentārā sekretāre Dace Bluķe, atgādinot, ka plānota plašāka iedzīvotāju iesaiste valstspilsētu un novadu domes darbā.

Iepriekšējais likums “Par pašvaldībām” tika pieņemts 1994. gadā, un 27 gadu laikā ir notikušas lielas izmaiņas valsts pārvaldē kopumā, un tas radījis nepieciešamību pēc izmaiņām pašvaldību
darbības regulējumā. Izmaiņas nepieciešamas arī saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.

Dace Bluķe: "Man ir liels prieks par ministrijā paveikto darbu, kas ļāva valdībai raiti izskatīt un atbalstīt jauno pašvaldību likumu. Darbs ar to vēl nav beidzies. Nākamais etaps ir likuma nodošana Saeimas deputātu vērtējumam." 


Politiķe arī uzsvēra, ka jaunais likums būtiski maina pašvaldības un iedzīvotāju dialogu. Tas paredz daudz plašāku iedzīvotāju iesaisti valstspilsētu un novadu domes darbā, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju viedokļu uzklausīšanu un izvērtēšanu būtiskos ar pašvaldību jautājumos.

Iedzīvotāji varēs noteikt, kā tiek tērēta daļa no pašvaldības budžeta


Kā viena no iedzīvotāju iesaistes formām paredzēta līdzdalības budžeta ieviešana, kas
sniegs iespēju pašiem iedzīvotājiem noteikt to, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta.
Likumprojekts paredz arī pašvaldībās organizēt iedzīvotāju padomes, lai uzturētu dialogu starp
iedzīvotājiem un domi. Tāpat noteikta arī iespēja pašvaldības iedzīvotājiem iesniegt domei
kolektīvo iesniegumu.


Dace Bluķe stāsta, ka svarīga izmaiņa ir, ka kandidātu atlasei uz amatiem pašvaldības administrācijā, kas ietver arī pašvaldību iestādēs, būs jānotiek atklātā konkursā. Likumprojektā ir precizēti domes deputāta amatu savienošanas ierobežojumi, lai nodalītu lēmējvaru no izpildvaras.

Visbeidzot likums paredz arī laikmetīgus risinājumus, ko ielā mērā ietekmējusi Covid-19 radītie
apstākļi. Likumprojektā ir īpaši atrunāti gadījumi, kad, izmantojot tiešsaistes videokonferences
sarunu rīku, domes sēde var notikt attālināti. Šādu gadījumu paredzēšana jau likumā nodrošina, ka
sabiedrības drošībai nepieciešamus steidzamus lēmumus var izskatīt nekavējoties.

Foto: Ieva Ābele, Saeima