Plešs: pašvaldībām pieejami 15 milj. eiro degradēto teritoriju sakārtošanai un ekonomiskās aktivitātes veicināšanai

18.05.2021

Šodien  Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto rīkojumu projektu, kas paredz  15,11 milj. eiro lielas investīcijas pašvaldību projektiem no Eiropas  Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma degradēto teritoriju  revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši  pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides  ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Ministrs Artūrs Toms  Plešs (AP!): ”Šāda finansējuma  pieejamība pašvaldībām ir labs atbalsts  ekonomiskās aktivitātes  iedzīvināšanai teritorijās, kas ilgstoši  bijušas neizmantotas. Līdz ar  uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides  nodrošināšanu tiks radītas jaunas darba  vietas un īstenoti pašvaldībām  nozīmīgi projekti, kas sniegs vērtīgu  pienesumu tautsaimniecībai  kopumā.“ 

Pašvaldības tika aicinātas iesniegt VARAM  projektu ideju  konceptus, kur kopumā 24 pašvaldības iesniedza 44 ideju  pieteikumus, kas  tika vērtēti atbilstoši VARAM izstrādātajiem  kritērijiem. Reģionālās  attīstības koordinācijas padome izskatīja un  saskaņoja VARAM sagatavoto  projektu ideju sarakstu un tika atbalstītas  deviņas projektu idejas,  kuru īstenošanai būs pieejams ERAF finansējums  15 112 463 eiro apmērā.

Projektu nosacījumi paredz,  ka to īstenošanā pašvaldībām  jāizmanto zaļās infrastruktūras vai  enerģiju taupošie risinājumi. Līdz  ar investīciju piesaisti projektiem  plānots atjaunot vismaz 29,63 ha  degradēto teritoriju platību,  paredzams, ka būs izveidotas vismaz 402  jaunas darba vietas un  piesaistītas vismaz 67,9 milj. eiro komersantu  nefinanšu investīcijas. 

Apstiprināto projektu precizēto iesniegumu vērtēšanu nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.