Pūce: Eiropas Zaļais kurss ir labs pamats ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai

09.06.2020

Rīga, 2020.gada 9.jūnijā – Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) video konferencē ar Vācijas Vides,  dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas parlamentāro valsts  sekretāri Ritu Švarcelīru-Zuteri (Rita Scharzelühr-Sutter) pārrunāja  Latvijai būtiskus priekšlikumus Vācijas prezidentūras laikā. 

Sanāksmē ministrs, Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas pārstāvji un parlamentārā sekretāre Rita Švarcelīra-Zutere diskutēja par Vācijas Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidentūras 2020. gada plānotajām prioritātēm, kā arī jautājumiem saistībā ar jaunā ES Klimata likuma izstrādi, ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, Aprites ekonomikas rīcības plānu, kā arī digitalizāciju un ilgtspēju, īpaši koncentrējoties uz Vācijas izvirzīto prioritāti – vides un klimata digitalizācijas iespējām un riskiem.

Eiropas Zaļais kurss ir labs pamats ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai un virzībai uz klimatneitralitāti. Zaļajai izaugsmei ir jābūt ES politikas centrā. Ieguldījumi jaunās tehnoloģijās un inovācijas palīdzēs radīt jaunas darba vietas, tādēļ virzība uz klimatneitralitāti pilnībā saskan ar ekonomikas atveseļošanas prioritāti gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienībā”, pauda ministrs Juris Pūce. Ministrs izteica cerību, ka, neskatoties uz būtiskajām izmaiņām plānotajās darba metodēs, Vācijas prezidentūras laikā izdosies panākt būtisku progresu vides un klimata politikas jautājumos.

Tāpat ministrs ar Vācijas delegāciju pārrunāja arī ES Astotās vides rīcības programmas prioritārās jomas, lai kopīgi virzītos uz resursu efektīvu un klimatneitrālu aprites ekonomiku.

Aprites ekonomikas veicināšana stimulētu ilgtspējīgāku patēriņu, kā arī veicinātu labošanas pakalpojumu pieejamību un saudzētu resursus, tādēļ ir būtiski, ka ES ir vienotas aprites ekonomikas prasības.

Ministrs videokonferencē akcentēja Eiropas Zaļā kursa nozīmīgumu ES ekonomikas ilgtspējīgas atveseļošanās nodrošināšanā, lai atjaunotu ekonomisko izaugsmi un radītu darba vietas. ES ir jāturpina atbalstīt iniciatīvas, lai īstenotu pasākumus, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Vācija 2020. gada 1. jūlijā uz pusgadu kļūs par ES prezidējošo valsti, tādēļ Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas vadība plāno uzrunāt visas ES dalībvalstis, lai diskutētu par savas prezidentūras darbības laikā plānotajiem jautājumiem un dalībvalstu nostājām.