Pūce atklāj konferenci par mazo un vidējo pilsētu izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā

04.06.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ( AP!) šodien atklāj konferenci  “Mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja Baltijas jūras reģionā”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2018. gada 1. jūlijā pārņēma Baltijas jūras reģiona telpiskās plānošanas un attīstības komitejas vadību, līdz ar to Latvija ir “VASAB-Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai”(VASAB) prezidējošā valsts. Latvijas prezidentūra šajā organizācijā ilgst līdz 2019. gada jūnijam. Šodien norit prezidentūras noslēdzošā konference, kur tiks apskatītas mūsdienīgas pilsētu attīstības stratēģijas.

Atklājot konferenci, ministrs J. Pūce uzsver: “Globalizācijas procesā konkurē ne tikai valstis, bet arī to pilsētas savā starpā. Šobrīd jaunās ekonomikas tendences liecina, ka galvenā konkurence notiek par talantiem - augsti kvalificētu darbaspēku, kuri dzīvot un strādāt izvēlas attīstības centros vai to tuvumā. Arī Latvijas reģionālās politikas uzmanība vērsta attīstības centru mērķtiecīgā stiprināšanā, lai panāktu līdzsvarotāku valsts izaugsmi un reizē labvēlīgi ietekmējot lauku teritorijas.”

Mazo un vidējo pilsētu attīstība

Pasākuma ietvaros tiks meklēti risinājumi reģiona mazo un vidējo pilsētu attīstībai.  Konference pievērsīsies pilsētu lomai, labajām praksēm un rīcībpolitikām, veicinot un stiprinot savu un Baltijas jūras reģiona konkurētspēju. Tiks pārrunāti mazo un vidējo pilsētu izaicinājumi un iespējas pēc 2020. gada, virzoties uz līdzsvarotu attīstību Baltijas jūras reģionā un līdz ar to arī plašākā Eiropā. Konferences mērķauditorija ir politiķi, politikas padomdevēji, pilsētu pārstāvji, eksperti, praktiķi un citi interesenti, kas iesaistās pilsētu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

“VASAB - Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” ir 11 Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības organizācija

“VASAB - Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” ir 1992. gadā 11 Baltijas jūras reģiona valstu starpvaldību sadarbībai telpiskās plānošanas un attīstības jautājumos dibināta organizācija. To vada par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru konference.  Latvijai savas  komitejas vadīšanas periodā, kas ilga gadu,  ir noteikta  tematiskā prioritāte – urbānas vides nākotnes perspektīva – pilsētu attīstības stratēģijas, ietverot kohēzijas politikas nākotnes izaicinājumus. Noslēguma konference “Mazo un vidējo pilsētu konkurētspēja” iekļaujas  tematiskajā virzienā “Atbildība”.