Pūce: ceļu būvniecības finansējums jāiegulda mērķtiecīgi un pašvaldību reformas kontekstā

24.04.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām un VAS “Latvijas valsts ceļi”  ir izstrādājusi karti valsts autoceļu sakārtošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Atbilstoši VARAM priekšlikumam ceļu atjaunošana īstenojama 94 esošajās pašvaldībās jeb 35 novados pēc administratīvi teritoriālās reformas, ceļu posmu kopējais garums ir aptuveni 865 kilometri, projekta izmaksas - aptuveni 300 milj. eiro.  

Ministrs Juris Pūce: “VARAM rīcībā ir pašvaldību un reģionu visvairāk gaidītais ceļu  atjaunošanas plāns. Tas ir konkrēts un aktuāls piedāvājums mērķtiecīgiem un  neatliekami realizējamiem ieguldījumiem, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu -  nodrošinātu novada administratīvo centru labāku sasniedzamību un uzlabotu piekļuvi  valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, darbavietām. Ministru kabineta  sēdē tuvākajā laikā tiks skatīts jautājums par 75 miljonu eiro novirzīšanu  ceļu būvniecības veicināšanai Covid-19 radītās krīzes laikā, aicināšu prioritāri ņemt vērā šo pašvaldību reformas ievaros izstrādāto  atjaunojamo valsts autoceļu karti.”

Uzsverot mobilitātes iespējas un sakārtotu ceļu tīklu kā vienu no būtiskajiem priekšnoteikumiem ekonomikas un reģionālās attīstības  stiprināšanai, VARAM aicināja plānošanas reģionus sadarbībā ar pašvaldībām un VAS “Latvijas valsts ceļi” apzināt nozīmīgākos atjaunojamos ceļa posmus. Rezultātā Rīgas plānošanas reģionā noteikti 230 km par summu 54 613 800 eiro, Zemgales plānošanas reģionā – 82 km, 50 887 300 eiro, Kurzemes plānošanas reģionā – 161 km,  53 858 490 eiro,  Latgales plānošanas reģionā – 257 km, 77 696 400 eiro, Vidzemes plānošanas reģionā – 135 km, 62 023 300 eiro.

Priekšlikums sagatavots atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” noteiktajiem kritērijiem, proti, sakārtojami autoceļi posmos, kur ceļa seguma stāvoklis ir slikts un ļoti slikts, ņemta vērā vidējā diennakts satiksmes intensitāte, būtiski panākt, lai iedzīvotājiem ir nodrošināts ceļš uz esošo un plānoto administratīvo centru pēc reformas, kā kritērijs tika izvirzīta arī  funkcionālās izmantošanas nozīme saistībā ar nozaru reformām.

Mobilitāte reģionos un ceļu sakārtošana ir vieno no atbalstāmajiem virzieniem atbilstoši “Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam”, kas ir daļa no pasākumu kopuma reģionu konkurētspējas celšanai un reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai.