J. Pūce: Eiropas Savienībai nepieciešams izmantot radušos priekšnosacījumus jaunam digitālās attīstības posmam

04.06.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) šī gada 5. jūnijā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) telekomunikāciju ministru neformālā augsta līmeņa videokonferencē, kur dalībvalstu delegāciju pārstāvji spriedīs par Covid-19 krīzē gūtajām atziņām un turpmāku digitālās transformācijas sniegto iespēju izmantošanu.

Ministrs J. Pūce sarunas laikā uzsvērs, ka krīze ir veicinājusi strauju digitālo risinājumu izmantošanas palielināšanu sabiedrībā, uzņēmējdarbībā un publiskajā pārvaldē, apliecinot līdz šim veikto digitālo risinājumu izveides lēmumu tālredzīgumu un investīciju nepieciešamību digitālās vides attīstībā. Taču Covid-19 krīzes periods ir izgaismojis arī pilnveidojamas jomas un priekšnosacījumus jaunam digitālās attīstības posmam. 

Kopumā Latvijā situācija ar infrastruktūras pieejamību un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti vērtējama kā pietiekami laba, tomēr reģionos tās pieejamība ir zemāka. Līdz ar to nepieciešams turpināt ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, lai visiem valsts iedzīvotājiem nodrošinātu vienlīdz labas iespējas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus.

Vienlaikus ministrs uzsvērs, ka šobrīd būtu īpaši svarīgi nesamazināt finansiālo atbalstu, kas nepieciešams, lai izmantotu radušos situāciju digitālās transformācijas izrāvienam. Ministrs atzīst, ka īpaša uzmanība jāvelta investīcijām digitālo risinājumu izstrādei un  infrastruktūrā, kas nepieciešama pilnvērtīgai digitālo iespēju izmantošanai, tai skaitā tādu digitālā vienotā tirgus darbībai nepieciešamo elementu kā elektroniskā identifikācija datu apmaiņa, sadarbspēja, mašīntulkošana, mākslīgais intelekts un datu tehnoloģiju izvēršanai. Latvija saskata potenciālu, ko dotu sadarbība kopīgu, platformās balstītu risinājumu izvēršanā, izmantojot iesaistīto ES dalībvalstu stiprās puses vienotu pārrobežu risinājumu izveidei. Šāda sadarbība radītu priekšnosacījumus straujai digitālai attīstībai Eiropā un globāli konkurētspējīgus projektus.

Videokonferencē ir plānota ministru viedokļu apmaiņa arī par ES konkurētspējas celšanu, digitālo suverenitāti, kiberdrošību un iespējām vēl vairāk ieguldīt savienojamības, mākslīgā intelekta un datu tehnoloģiju izvēršanā.