Pūce: papildu finansējums ceļu būvniecībā ir nozīmīgs ieguldījums reģionālajā attīstībā

11.05.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) jau  šogad uzsāks investīciju programmas izpildi valsts autoceļu sakārtošanai  administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Par Covid-19 izraisītās  krīzes dēļ ekonomikas sildīšanai piešķirto papildu finansējumu VARAM  sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) radusi iespēju salabot 166  kilometrus autoceļu, līdz ar to nodrošinot vēl būtiskāku ieguldījumu  reģionālās nevienlīdzības mazināšanā un attīstības sekmēšanā. 

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Valdības atbalstītā VARAM prioritāte  pašvaldību reformas ietvaros un papildu piešķirtie 75 miljonu eiro ceļu  būvniecības veicināšanai Covid-19 radītās krīzes laikā ļauj  uzsākt valsts reģionālo un vietējo autoceļu  attīstību nekavējoties un rast iespēju atjaunot ceļus papildus par  kopējo garumu 166 kilometri.”  

Pašvaldību reformas  ietvaros tiks sakārtoti sekojoši ceļu posmi: P104 Tukums – Auce – LR  robeža (Vītiņi) 9,9 km, P135 Priekule – Vaiņode 15,33 km, P117 Skrunda –  Aizpute 6,52 km, P84 Madona – Varakļāni 11,73 km, P95 Jelgava – Tērvete  – LV robeža (Žagare) 6,62 km, P103 Dobele – Bauska 8,8 km, P119 Kuldīga  – Alsunga – Jūrkalne 1,15 km, P18 Valmiera – Smiltene 9,9 km, P16  Valmiera – Matīši 2,23 km, P9 Ragana – Limbaži posmi 1,92 km un 4,75 km,  P30 Cēsis – Madona 9,65 km, P 26 Strenči – Seda 2,4 km, P13 Limbaži –  Aloja 12,94 km, P12 Limbaži – Salacgrīva 7,99 km, P17 Valmiera – Rūjiena  – Igaunijas robeža (Unguriņi) 8,15 km, P72 Ilūkste – Bebrene – Birži  6,88 km, P55 Rēzekne – Dagda divi posmi 10 km un 9,90 km, P31 Gulbene –  Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) 6,14 km, P58 Viļāni –  Preiļi – Špoģi 6,18 km, P90 Rīgas HES – Pulkārne 2,08 km,  P85 Rīgas HES  – Jaunjelgava 5,45 km, P8 Inciems – Sigulda – Ķegums 6,4 km, P11  Valmiera – Limbaži – Tūja 3,37 km. Tiks sakārtoti arī tiltu posmi  V199 Radziņtalcis – Kundziņi (Ramata) un P32 Augšlīgatne – Skrīveri  (Zaube). 

Ceļu atjaunošanas darbi turpināsies arī nākamajos gados, atbilstoši VARAM priekšlikumam ceļu atjaunošanā  2021.-2023.gadā ieguldīt aptuveni 300 milj. eiro, atjaunojot ceļu posmu  kopējo garumu 865 kilometri, kas atbalstīts  informatīvā ziņojuma “Par  investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās  reformas kontekstā” ietvaros.  

Ceļu sakārtošana notiks  atbilstoši izstrādātajai atjaunojamo valsts autoceļu kartei, kas tapusi  sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām un VAS “Latvijas valsts  ceļi”. 

Ņemot vēra, ka valsts autoceļu tīkla attīstība  ir saistīta ar administratīvo iedalījumu, tad mērķtiecīga autoceļu  attīstība ir svarīga prioritāte sekmīgai administratīvi teritoriālās  reformas īstenošanai, neatliekams ieguldījums, lai uzlabotu iedzīvotāju  ikdienu - nodrošinātu novada administratīvo centru labāku sasniedzamību  un uzlabotu piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem,  darbavietām un būtisks priekšnoteikums ekonomikas un reģionālās  attīstības stiprināšanai.  

Mobilitāte reģionos un ceļu  sakārtošana ir vieno no atbalstāmajiem virzieniem atbilstoši  “Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam”, kas ir daļa no  pasākumu kopuma reģionu konkurētspējas celšanai un reģionālās attīstības  atšķirību mazināšanai. 

Infografiku skatīt šeit.