Pūce: Ostu pārvaldības tāpat kā pašvaldību reformas īstenošana prasa politisko drosmi

13.06.2020

Rīga, 2020. gada 13. jūnijā – vides aizsardzības un  reģionālās  attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) apmeklēja Rīgas  brīvostu, kur tikās  ar brīvostas valdes priekšsēdētāju Viesturu Zepu un  pārvaldnieku Ansi  Zeltiņu, lai klātienē iepazītos ar Rīgas brīvostas  darbu, pārrunātu ostu  pārvaldības reformu un ministrijas un Rīgas  brīvostas sadarbību vides  aizsardzības un ostas digitalizācijas  jautājumos.

Runājot par ostu pārvaldības reformu, lai uzlabotu savstarpējo  koordināciju, pieņemto lēmumu caurskatāmību un ostu reputāciju, kā arī  sekmētu Latvijas transporta koridora starptautisko konkurētspēju,  ministrs Pūce uzsvēra nepieciešamību visas trīs Latvijas lielās ostas  pārveidot par valsts kapitālsabiedrībām atbilstoši OECD rekomendācijām,  kā arī rast optimālu sadarbības modeli ar pašvaldībām – Rīgu, Ventspili  un Liepāju.

Ministrs J.Pūce: “Ostu pārvaldības tāpat  kā pašvaldību reformas īstenošana prasa politisko drosmi. Vienlaikus  apņemšanās par vienotu pieeju visām ostām, kā  prioritāro risinājumu paredzot to pārveidošanu par valsts  kapitālsabiedrībām, pausta jau šīs valdības darbu deklarācijā, jo tikai  tā iespējams nodrošināt to starptautisko konkurētspēju un pārraudzības  efektivitāti. Protams, īpaši Liepājā, bet arī Ventspilī ir konstruktīvi  jāatrisina jautājums par reģionālās ekonomiskās attīstības funkciju, ko  līdz šim lielā mērā pildīja osta, turpmāku īstenošanu. Izdarīt izņēmumu,  atstājot Liepājas ostu ārpus reformas, būtu konceptuāla kļūda, jo  tādējādi nākotnē tiktu būtiski mazināta Liepājas ostas loma.”

Viens  no ministrijas pārziņā esošajiem iedzīvotājiem aktuālākajiem Rīgas  brīvostas jautājumiem ir tās piegružoto īpašumu sakopšana, kā arī kopējā  rūpnieciskās teritorijas ietekme uz vidi. Ministrs akcentēja Valsts  Vides dienesta (VVD) uzdevumu ostai regulāri apzināt visas tās  teritorijā esošās nelegāli uzkrāto sadzīves un būvniecības atkritumu  vietas un sakārtot tās. Lai mazinātu vides piesārņojumu un  operatīvāk reaģētu uz jebkuriem pārkāpumiem, brīvostas vadība sadarbībā  ar VVD vienojusies būtiski uzlabot piesārņojuma kontroles monitoringa  sistēmu, integrējot ostas rīcībā esošās vides monitoringa  iekārtas ar VVD informācijas sistēmām, kā arī nodrošinot VVD monitoringa  iekārtu izvietošanu ostas teritorijā. Tāpat osta regulāri nodod VVD  rīcībā pētījumus par ogļu un putekļu koncentrāciju dažādās ostas  teritorijas vietās. Sadarbībā ar VVD tiek strādāts pie dažādu atļauju  piešķiršanas sistēmas sakārtošanas, lai uzlabotu vides procesu  pārvaldību ostā un ostas uzņēmumos.

Tāpat ministrs ar Rīgas  brīvostas vadību pārrunāja ostas digitalizācijas ambīcijas, tehnoloģiju  un inovāciju lietošanu ostu ikdienas darbā. Pūce atzinīgi  novērtēja Rīgas brīvostas aktivitātes virzībā uz “viedo ostu”, darbu  optimizācijas nolūkos gudri ieviešot jaunās tehnoloģijas un  sadarbojoties ar ostas uzņēmumiem.  

Kā informēja V.Zeps, brīvosta  aktīvi strādā pie dažādu procesu automatizācijas, piemēram, nozīmīgs  darbs ir paveikts pie caurlaižu sistēmas automatizācijas, kas ļaus  smagajiem auto ātrāk un efektīvāk nogādāt kravas ostā, nestāvēt  garās rindās un neveidot Rīgā sastrēgumus, tādējādi ekonomējot gan  laiku, gan saudzējot vidi, samazinot izmešus. Tāpat sadarbībā ar muitas  pārvaldi, “Latvijas Dzelzceļu” un citām organizācijām tiek risināti  dažādo sistēmu integrācijas un informācijas apmaiņas jautājumi, lai  kravu plūsmu būtu iespējams organizēt ātrāk un caurskatāmāk, rezultātā  ostas uzņēmumiem nodrošinot konkurētspējīgāku pakalpojumu. 

Jura Pūces un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prioritāte  digitālajā dienas kārtībā ir efektīva digitālo tehnoloģiju risinājumu  attīstīšana un izmantošana, koplietojot jau radītu digitālo  infrastruktūru un organizācijām kopīgi attīstot digitālās  infrastruktūras risinājumus. Rīgas brīvostas vadība atzinīgi  vērtēja ministra Pūces aicinājumu koplietot ar citām lielajām ostām tās  izstrādātos digitālo tehnoloģiju risinājumus, nevis katrai radīt savus  individuālus un attīstīt risinājumu platformas.