J. Pūce: VARAM atbalsts nodrošinās jaunas vietas pašvaldību bērnudārzos

28.05.2020

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”. MK rīkojuma projekts tiks skatīts 2. jūnijā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!): “Virzītais priekšlikums paredz atbalstīt 15 jaunu vai paplašinātu bērnudārzu būvniecības projektus 11 Latvijas pašvaldībās, kurās ir būtiskas bērnudārzu rindas Latvijā. Līdz ar to teju 2200 bērniem būs iespēja apmeklēt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes.”

Kopējais investīciju apmērs plānots nedaudz vairāk kā 40 milj. eiro, no kuriem 20 milj. plānoti kā valsts budžeta aizdevums pašvaldībām.

Dati liecina, ka uz 2019.gada 1.oktobri kopumā 43 pašvaldībās rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm gaidīja 10 105 bērni. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) aprēķināts, ka atbalstot šos pašvaldību investīciju projektus, rindas samazinājums būtu par 22%, proti, vieta bērnudārzā būtu 2197 bērniem. Piemēram, Rīgas pilsētā bērnudārzu jautājums līdz šim ilgstoši nav bijis pietiekami risināts, uz 2019.gada 1.oktobri rindā bija 2 099 bērni, kas vēlas apmeklēt pašvaldības bērnudārzus, bet nevar vietu trūkuma dēļ. Ministrija aprēķinājusi, ka līdz ar iecerēto atbalstu tiktu izveidotas 443 jaunas vietas bērnudārzos Rīgā, rindu samazinot par piekto daļu. Jaunu bērnudārzu būvniecības vai paplašināšanas projektu īstenošanu plānots atbalstīt arī Ventspilī, Tukumā, Jūrmalā, Ķekavā, Liepājā, Ādažos, Siguldā, Stopiņos, Mārupē un Jelgavā.

Pašvaldības savus investīciju projektus iesniedza VARAM līdz 2020.gada 30.aprīlim. Kā prioritāte tika noteikti augstas gatavības projekti, kam ir izstrādāts tehniskais projekts vai noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi, un projekta būvdarbus plānots uzsākt īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim, lai pēc iespējas ātrāk bērnudārzi varētu uzsākt darbu. Tāpat, izvērtējot iesniegtos pašvaldību pieteikumus, tika ņemtas vērā samērīgas projekta realizācijas izmaksas. VARAM izvērtēja pašvaldību iesniegtos investīciju projektus atklāta projektu pieteikumu konkursa veidā.

Lai veicinātu reģionu stiprināšanu, radītu jaunas darba vietas un pašvaldību iespējas uzņemties aktīvāku lomu ģimenēm labvēlīgākas vides veidošanā savā administratīvajā teritorijā, kā arī palīdzētu pašvaldībām risināt esošās nepilnības šajā jomā, MK 2019.gada 19.novembrī apstiprinātas VARAM izstrādātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, kur ir iekļauta virkne priekšlikumu bērnudārzi rindu jautājuma risināšanai.