Solis pretim cilvēcīgākai imigrācijas politikai - patvēruma meklētāji varēs sākt strādāt jau pēc trim mēnešiem

02.09.2021

Šodien Saeima galīgajā lasījumā skatīja grozījumus Imigrācijas likumā un apstiprināja priekšlikumu ļaut patvēruma meklētājiem sākt strādāt jau pēc trim mēnešiem pašreizējo sešu mēnešu vietā - vēsturisks lēmums, kas panākts ministriju un Saeimas kopdarbā.

Par to īpašs prieks mūsu frakcijas deputātiem Mārtiņam Šteinam, Inesei Voikai un Dacei Rukšānei-Ščipčinskai, kuri līdz ar kolēģiem no citām frakcijām rosināja šīs izmaiņas.

Mārtiņš Šteins: "Šis ir sen lolotas pārmaiņas, kas palīdzēs uzņēmējiem pieņemt darbā patvēruma meklētājus, un ir vēl viens solis ceļā uz cilvēcīgāku imigrācijas politiku."

Inese Voika: "Atbalsts Baltkrievijas brīvības cīnītājiem un citiem patvēruma meklētājiem vajadzīgs jau tagad, tādēļ svarīgi, ka varējām par to balsot jau pirmajā Saeimas rudens sesijas sēdē."

Dace Rukšāne-Ščipčinska: "Ļoti priecājos, ka patvēruma meklētājiem vairs nebūs tik ilgi jānīkst, gaidot iespēju realizēt vienu no pieauguša cilvēka dzīves svarīgākajām sastāvdaļām - darbu, par ko saņemt līdzekļus sadzīvei."

Likuma grozījumi sekmēs patvēruma meklētāju nodarbinātību un viņu profesionālo prasmju un kvalifikāciju saglabāšanu, kā arī veicinās integrāciju un sociālekonomisko iekļaušanos. Ņemot vērā politiskos notikumus Baltkrievijā, pieaudzis cilvēku skaits no šīs valsts, kas meklē patvērumu Latvijā un kuru prasmēm būtu pieprasījums darba tirgū. Nepieciešamie grozījumi palīdzēs paātrināt lēmumu pieņemšanu, lai patvēruma meklētāji, tostarp arī Baltkrievijas brīvības cīnītāji, pēc iespējas drīzāk varētu saņemt atbalstu.

Konteksts

Topošo patvēruma meklētāju pabalsts ir 3,00 eiro dienā jeb 84,00 eiro mēnesī.

Līdzšinējais regulējums paredz, ka patvēruma meklētājs drīkst būt nodarbināts, kad ir saņēmis pozitīvu lēmumu par statusa piešķiršanu vai nav saņēmis lēmumu sešu mēnešu laikā.

Vidēji patvēruma meklētāju iesniegumi tiek izskatīti 3 mēnešu laikā, bet ir gadījumi, kad iesnieguma statusa piešķiršanai aizņem 6, 12 un pat 14 mēnešus. Šo mēnešu laikā patvēruma meklētājs nav tiesīgs strādāt un ir spiests iztikt ar piešķirto pabalstu un sabiedrības ziedojumiem. Ieceļojot Latvijā, visbiežāk patvēruma meklētāji ir bez finansiāla nodrošinājuma un iztikt ar pašreizējo pabalstu nav iespējams, tāpēc jau vairākkārt patvēruma meklētāji ir lūguši iespēju būt legāli nodarbinātiem.

Kas būtiski, pēc statusa saņemšanas patvēruma meklētājam visbiežāk ir jāpamet centrs “Mucenieki” un jāspēj nodrošināt sevi ar pietiekamiem iztikas līdzekļiem, lai īrētu dzīvesvietu, iegādātos pārtiku, apmaksātu telefonu, nodrošinātu medikamentus, utml. 

Bez iespējām strādāt patvēruma meklētājs nevar veikt iekrājumus no saņemtā pabalsta un attiecīgi nodrošinātu sevi ar pirmās nepieciešamības lietām un dzīvesvietu pēc patvēruma centra atstāšanas. Citās valstīs, piemēram, Maltā un Portugālē, var sākt strādāt uzreiz pēc tam, kad ir saņemts patvēruma meklētāja statusu apliecinošs dokuments, Kiprā - pēc mēneša mazkvalificētos darbos lauksaimniecībā un apkalpojošajā sfērā, Itālijā - pēc 2 mēnešiem, Bulgārijā - pēc 3 mēnešiem, Beļģijā - pēc 4 mēnešiem. 

(Informācija no nevalstiskās organizācijas “Make Room”)