Saeima iekšlietu ministra amatā apstiprina Mariju Golubevu

03.06.2021

Marija Golubeva kļūst par otro sievieti Latvijas vēsturē, kas ieņem šo amatu. Ministres prioritātes būs strukturālās reformas iekšlietu  sistēmā, civilās aizsardzības un policijas reaģēšanas spējas palielināša, pirmstiesas izmeklēšanas un policijas izglītības un apmācību kvalitāte, naida noziegumu un vardarbības ģimenē prevencija un  izmeklēšana, bērnu un jauniešu likumpārkāpumu prevencija kā alternatīva  sodīšanai. Marija ministres darbā sadarbosies ar nozaru nevalstiskajām  organizācijām un to lietpratējiem.

Kā pirms Saeimas balsojuma uzrunā deputātiem minēja ministra amata kandidāte, viņas darba atslēgvārdi būs cilvēcīgums, reformas un  sadarbība:

Cilvēcīgums 

Mans galvenais uzdevums  šajā darbā būs vairot  cieņu, uzticēšanos un sadarbību starp iekšlietu sistēmu un sabiedrību kopumā. 

Veidot modernus un labus darba un izaugsmes apstākļus visiem tiem 13  tūkstošiem cilvēku, kas kalpo savai valstij iekšlietu dienestos. Tikai  labi izglītoti un apmācīti, pienācīgi atalgoti un ekipēti profesionāļi  dienestos var veidot drošu valsti.  

Labs atbalsts profesionāļiem palīdz veidot cilvēcīgāku attieksmi  –  piemēram, pret bērniem un jauniešiem, kurus vajadzētu pasargāt no  noziedzības, pirms sodīt. Tas nozīmē apkarot cilvēktirdzniecību un  rūpēties par vardarbības un naida noziegumu upuriem. Izturēties  cilvēcīgi arī pret patvēruma meklētājiem, kuri bēgot no nāves vai  represijām, ir nonākuši mūsu valstī. 

Reformas

Es turpināšu strukturālās reformas iekšlietu sistēmā, kuras tiek  izstrādās sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Valsts policijas struktūru ir  nepieciešams racionalizēt gan centrā, gan reģionos, jāmazina  sadrumstalotība un policijai neraksturīgi uzdevumi.  

Īstenojot reformas, aprīkojot dienestus ar modernām tehnoloģijām un palielinot  darba prestižu un pievilcību, ir jāpiesaista, jāapmāca un jānotur labi darbinieki. Tad palielināsies gan policijas reaģēšanas spējas, gan tās  klātesamība un redzamība sabiedrībā.  

Lai  iekšlietu sistēmā strādātu labākie, jāsakārto policistu  izglītības un apmācību sistēma, un pakāpeniski jānodrošina atalgojuma  konkurētspēja ar darbu valsts pārvaldes un aizsardzības jomās.  

Ļaujiet man minēt vēl dažus svarīgus mūsu kopīgā darba uzdevumus:  

– Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte un ātrums  

– Dienestu darbinieku izglītības un apmācību reforma,  

– Civilās aizsardzības sistēmas reaģētspēja  

– Vides, ekonomisko un kibernoziegumu apkarošanas spējas  

Pēc iekšlietu ministrijas pasūtijuma nesen veiktajā sabiedriskās  domas aptaujā  noskaidrots, ka cilvēki, kuri paši pēdēja laikā NAV  saskārušies ar Valsts policijas darbu uzticas tai VAIRĀK nekā cilvēki,  kuri IR ar to praktiski saskārušies. Šai sakarībai ir jābūt tieši pretējai.  Mūsu kopējais uzdevums ir palielināt visu iekšlietu dienestu un pilsoņu  saskarsmes kvalitāti. Tas ir gan apmācības, gan personāla politikas,  gan organizācijas kultūras jautājums.  Šādu pārmaiņu es uzskatu par  vienu no svarīgākajiem iekšlietu sistēmas darba uzdevumiem.  

Sadarbība 

Viens ļoti svarīgs mūsu darba princips būs SADARBĪBA ar citām ministrijām un nozarēm.
Konkrēti:  

  • sadarbībā ar Tieslietu ministriju, lai celtu pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti un  īstenojot e-lietas risinājumu
  • sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, pilnveidot policijas spēju novērst un apakarot kibernoziegumus
  • sadarbībā  ar pašvaldībām īstenot iestāžu infrastruktūras sakārtošanu un pēc jaunā  pašvaldību likuma pieņemšanas – arī labāku sadarbību sabiedriskās  kārtības, ugunsdrošības un civilo krīžu risināšanā     
  • sadarbība  ar NVO, kopienām, apkaimēm, draudzēm iekšlietu uzdevumu risināšanā – no  noziegumu prevencijas un drošām apkaimēm līdz humānai attieksmei pret  patvēruma meklētājiem
  • sadarbība ar kolēģiem Eiropā, lai kopīgi  veidotu risinājumus lielajām pārrobežu problēmām – no kibernoziedzibas  un hibrīdapdraudējumiem līdz sadarbspējīgām datubāzēm un mākslīgā  intelekta pielietojumiem tiesībaizsardzībā

Sadarbībai ar partneriem ir kritiski svarīga arī Latvijas  Robežsardzes īpašajā uzdevumā – Eiropas Savienības ārējās robežas  apsardzē.  Latvijas austrumu robeža ir ne tikai  starptautiskās organizētās noziedzības apkarošanas un migrācijas kontroles, bet arī  nacionālās drošības priekšpostenis.

Bez sadarbspējīgas Eiropas iekšlietu informācijas sistēmas Eiropā  nebūs iespējama efektīva migrācijas kontrole un efektīva pārrobežu  noziedzības novēršana.

Eiropas Savienības kopējā iekšlietu politika mums ir nevis ārpolitika, bet integrāla mūsu valsts iekšlietu politikas daļa.  Un tam  ir jāatspoguļojas arī ministrijas darba organizācijā.

Un protams, sadarabība ar Saeimu. Es ticu parlamentārajai  demokrātijai un būšu atvērta dialogam ar jums, kolēģi par visiem  svarīgākajiem jautājumiem. Un tādu jau pārskatāmā nākotnē būs ne mazums:  Grozījumi likumos Par policiju, Patvēruma, Operatīvās darbības likumos  un citi.

Esmu gatava strādāt Krišjāņa Kariņa valdībā. Lūdzu atbalstīt manu kandidatūru. Paldies.Foto: Ernests Dinka, Saeima