“Attīstībai/Par!” un sabiedriskās organizācijas: par cilvēcību, pret ģimeņu pazemošanu

14.01.2021

“Attīstībai/Par!” šodien balsos pret iesniegtajiem Satversmes tiesas grozījumiem, kas dala ģimenes “pareizajās” un “nepareizajās” un liedz tām tiesisko aizsardzību. AP! uzsver, ka tas nav ne demokrātiski, ne cilvēcīgi, ne tiesiski. AP! nostāju atbalsta sabiedriskās organizācijas, kuras turpinās iestāties par cilvēcīgumu un ģimeņu līdztiesību Latvijā.

Marija Golubeva (Attīstībai/Par!): Sabiedrības atbalsts iekļaujošai izpratnei par ģimeni pieaug, un daudz vairāk cilvēku ir gatavi tai paust atbalstu. Mēs redzam, ka Latvijas sabiedrība mainās un kļūst iekļaujošāka, bet politiski motivēti Satversmes grozījumi apdraud sabiedrības saliedetību.

Ivars Ijabs (Eiropas Parlaments, Attīstībai/Par!): Nacionālās apvienības iniciatīva ir pilnīgā pretrunā Eiropas pamatvērtībām. Te nav runa par ideoloģiju; tā ir cilvēku dalīšana “pareizajos” un “nepareizajos”. Gribētos cerēt, ka Saeimas deputātu balsojumi nebūs par labu šai nepārdomātajai un diskriminējošajai iniciatīvai.

Kaspars Zālītis (Dzīvesbiedri): Mēs aicinām ikvienu paust savu atbalstu visu ģimeņu aizsardzībai. Mēs visi kopā, Latvijā, nevaram atļauties izdalīt “pareizās” un “nepareizās” ģimenēs, mums ir jāsargā visas ģimenes. Šis ir laiks, kad mums būtu jābūt saliedētiem.

Lauris Bokišs (Tēvi): Biedrībā “Tēvi” iestājamies par cilvēcību, par vecāku izglītošanu, par iekļaujošu ģimenes jēdziena izpratni. Mēs biedrībā “Tēvi” ikdienu saskaramies ar ģimenēm, kuras ir citādākas un neiekļaujas šauros rāmjos. Saskaramies ar šķirtiem tēviem, kuri jau pastāvošās vēsturiskās stigmas un nepieņemšanas dēļ piedzīvo reālas grūtības saskarsmē ar saviem bērniem. Ģimenes Latvijā neiekļaujas iedomātos ideālos, kurus vēlas uzspiest kā vienīgo pareizo ceļu. Mēs iestājamies pret diskrimināciju un par iekļaujošu sabiedrību.

Līva Matuzele (Centrs MARTA): Šajā jautājumā pilnībā atbalstām kustību “Dzīvesbiedri”. Esam ne tikai par to runājuši publiski, nosūtījuši vēstuli Saeimai un Valsts prezidentam, bet arī mobilizējuši reģionālās Centrs MARTA biedrības, aicinot rakstīt vēstules Saeimai un paust savu atbalstu visu ģimeņu tiesiskajai aizsardzībai. 

Iveta Ķelle (Papardes zieds): Biedrība “Papardes zieds”uzskata, ka ikviens bērns ir pelnījis,augt ģimenē, lai kāda būtu tās forma. Politiski lēmumi nedrīkst diskriminēt bērnu viņa ģimenes formas dēļ.

Selma Levrence (Protests): Šis ir smags brīdis cilvēcībai, jo grozījumu iesniedzējiem tās ļoti pietrūkst. Tas ir uzbrukums visām ģimenēm – tām, kurās ir seniori, vientuļie vecāki un citi, kuri neatbilst tradicionālajai formai. Tā ir liela daļa Latvijas sabiedrības, kas tiek izslēgta un kurai tiek atņemtas tiesības.

Kristiāna Kalniņa (Psihologi par tiesiskumu bērnu un ģimeņu aizstāvībai):  Pieņemot būtiskus lēmumus par cilvēku dzīvēm, ir svarīgi ņemt vērā tieši zinātnes atziņas, jo zinātni mūsu individuālās pārliecības neizmaina. Gan homoseksuālu, gan heteroseksuālu vecāku bērni, sastopas ar līdzīgām grūtībām, taču tajās ir arī līdzvērtīgas iespējas bērna veselīgai attīstībai, tāpat kā ģimenēs, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem, vecāks kopā ar vecvecāku vai šķirtajās ģimenēs. Lai izaudzinātu laimīgu cilvēku, būtiskākais ir ģimenes locekļiem atbalstīt citam citu un saņemt atbalstu, nevis nosodījumu no sabiedrības.

Diāna Zande (Psihologi par tiesiskumu bērnu un ģimeņu aizstāvībai): Ikvienam bērnam ir svarīgi,  lai viņu mīl, par viņu gādā un rūpējas. Ikvienam cilvēkam ir svarīgi, lai viņš būtu vērtība, lai kādā ģimenes modelī viņš dzīvotu. Ikvienai ģimenei ir svarīgi, lai to atzītu un aizsargātu valsts. Lai Saeima, lemjot par ģimeni, balstītos zinātnes atziņās, nevis pieņēmumos vai personiskās pārliecībās par to, kas ir vai nav “pareizi”. Ģimene, kurā ir tikai tētis un bērni, nav nepareiza. Ģimene, kurā vecāki kopīgi audzina bērnus no iepriekšējām attiecībām, nav nepareiza. Ģimene, kurā ir divas mammas un bērns, nav nepareiza. Dažādība nav “nepareiza”.  Dažādība ir realitāte. 

Iveta Parravani (Debesmanna.com): Psihiskā veselība ir viens no iemesliem, kāpēc parakstījām iniciatīvu un kādēļ turpināsim atbalstīt “Dzīvesbiedri” kustību. “Debesmanna” katru dienu saskaras ar ģimenēm, kas neatbilst piedāvātajai NA definīcijai. Mēs strādājam ar vientuļajām mammām, ģimenēm, kas nav laulājušies, viendzimuma ģimenēm un jebkuru, kuram ir vajadzīgs atbalsts. Šķirošana un stigma nodara lielu postu, tas ir liels riska faktors saslimšanai ar psihiskajiem traucējumiem, tas var novest pie depresijas, trauksmes vai pat pašnāvības mēģinājumiem. Svarīgi atzīmēt, ka pašnāvību rādītāji Latvijā jau ir otri augstākie Eiropas Savienībā. Cilvēku uzskati un vērtības var atšķirties, bet viedokļi par šiem uzskatiem ir jāpauž cieņpilni un cilvēcīgi. Mēs aicinām nešķirot cilvēkus un pret visiem izturēties līdztiesīgi.