Šteins un Bondars: FKTK pievienošana Latvijas Bankai veicinās finanšu stabilitāti un mazinās sistēmiskos riskus

22.04.2021

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pievienošana Latvijas Bankai veicinās finanšu stabilitāti, savukārt informācijas un kompetenču kopīgā darbība palīdzēs vispusīgāk novērtēt riskus finanšu iestādēs, ļaujot pieņemt operatīvākus, pārdomātākus un uz konkrētu problēmu vērstus lēmumus, Saeimā norādīja deputāti Mārtiņš Šteins un Mārtiņš Bondars.

Pirms nedēļas Budžeta komisijai akceptējot likuma virzīšanu likumdevējam, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks deputātiem atzīmēja vairākus ieguvumus apvienošanai. Būs vispusīgāks skatījums uz pārmaiņām finanšu un kapitāla tirgū, kā arī būs atvieglotāks birokrātiskais process - samazināsies administratīvās procedūras un būs mazākas personāla, finanšu un resursu izmaksas.

Finanšu ministrijas ieguvumu un risku analīze apstiprināja, ka FKTK pievienošana Latvijas Bankai ir jēgpilna, jo tās rezultātā veidojas sabiedriskais ieguvums. Informācijas un kompetenču kopīgā darbība palīdzēs vispusīgāk novērtēt riskus finanšu iestādēs, ļaujot pieņemt operatīvākus, pārdomātākus un uz konkrētu problēmu vērstus lēmumus. 

Šādā procesā parādās arī lielāka iespēja veicināt finanšu stabilitāti un mazināt sistēmiskos riskus. Vienlaikus identificētie riski ir pārvaldāmi, īstenojot attiecīgus risku ierobežošanas pasākumus, tai skaitā atbilstošu pienākumu, tiesību un atbildības sadali. Bez tā paredzama arī lielāka efektivitāte makro uzraudzības politikas un mikro uzraudzības īstenošanā, kā arī iespējas kompetentajā iestādē īstenot efektīvāku administratīvo procesu saistībā ar lēmumu pieņemšanu un to pārsūdzēšanu. 

Sākot ar trešo gadu pēc pievienošanas, paredzams arī personāla, finanšu un materiāltehnisko resursu ietaupījums vidējā termiņā, kas var dot iespēju ierobežot uzraugāmo subjektu uzraudzības izmaksu pieaugumu, neraugoties uz pievienošanas izmaksām īstermiņā. Kopējie gada darbības izdevumi varētu būt par aptuveni 1,6 miljoniem eiro jeb 3,4% mazāki nekā divu atsevišķu iestāžu izdevumi. Tāpat pievienošana veicinās koordinētāku un efektīvāku finanšu sektora attīstību.

Likumprojekts paredz padarīt Latvijas bankas likumu mūsdienīgu, jo līdzšinējais likums “Par Latvijas Banku” ir spēkā kopš 1992. gada. Līdz ar jauno likumu, tiek grozīti arī citi likumi, lai regulētu Latvijas Bankas darbību pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pievienošanas. Saeima to izskatīs trīs lasījumos.

Foto: Ernests Dinka, Saeima