M.Šteins: COVID-19 seku mazināšanai jauniešu vidū izstrādās īpašu programmu

25.02.2021

Finanšu ministrijas vadības grupā atbalstu guvusi Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina virzītā programma jauniešiem, lai mazinātu COVID-19 sekas.

Saeimas deputāta M.Šteina virzītā programma paredz, ka pieejamais finansējumus COVID-19 seku mazināšanai jauniešu vidū būs 500 000 EUR apmērā.

Programmas mērķis ir būtiski palielināt neformālās mācīšanās aktivitāšu klāstu visiem jauniešiem un līdz 2021. gada 31. decembrim sniegt būtisku papildu atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajiem (pašvaldību darbinieki, jaunatnes organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar jauniešiem u.c.), lai COVID-19 pandēmijas ietekmē nepieaugtu to jauniešu skaits, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, un jauniešu skaits, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

Programmas izstrādē iesaistīta Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, kā arī Latvijas Jaunatnes padome.

Foto: Ieva Ābele, Saeima