Juris Pūce virzīs VVD ģenerāldirektores amata pretendentes E. Baklānes-Ansbergas kandidatūru apstiprināšanai Ministru kabinetā

17.04.2019

Šodien vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) tikās ar Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektora amata pretendenti Elitu Baklāni-Ansbergu. Baklāne-Ansberga Valts kancelejas (VK) rīkotajā konkursā atzīta par piemērotāko pretendenti un ministrs ir vienisprātis ar konkursa komisijas lēmumu un virzīs Ministru kabinētā apstiprināšanai E. Baklāni-Ansbergu jaunās VVD ģenerāldirektores amatam.

J. Pūce: “Esmu gandarīts, ka jaunajai VVD ģenerāldirektora pretendentei ir skaidrs redzējums par dienesta attīstību. Mūsu viedoklis daudzējādā ziņā sakrīt, tostarp, ka VVD jāpārveido par mūsdienām atbilstošu uzraudzības iestādi, kas efektīvi reaģē, lai ne tikai sodītu, bet galvenokārt nepieļautu pārkāpumus vides jomā.”

Pūce atzinīgi vērtē Baklānes-Ansbergas lēmumu piedalīties konkursā uz šo amatu, jo vērtē viņu kā profesionālu valsts pārvaldes eksperti un tieši tādi cilvēki, kuriem piemīt spēja saskatīt risinājumus sarežģītiem uzdevumiem, kuri orientēti uz rezultātu un apveltīti ar iniciatīvu, atbilst arī ministra priekšstatam par VVD nepieciešamo vadītāju.

Tikšanās laikā ministrs uzklausīja E. Baklānes-Ansbergas redzējumu par dienesta darba organizēšanu un viņas izvirzītajām prioritātēm. Viņa vēlas pilnveidot kontroles sistēmu, uzlabot vides piesārņojošo darbību, īpaši gaisa piesārņojuma, un atkritumu apsaimniekošanas kontroles jomas, ieviest labāku tehnisko paņēmienu lietošanu, tostarp izmantot eko inovācijas, lai samazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību, veidot ciešāku sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī institūcijām, kas darbojas veselības aizsardzības jomā.

Tāpat kā nozīmīga E. Baklānes-Ansbergas prioritāte tika minēta arī ciešāka dialoga veidošana ar sabiedrību, informējot par vides stāvokli un aktualitātēm.

E. Baklāne-Ansberga: “Vēlos panākt uz klientu un sabiedrības interesēm orientētas iestādes attīstīšanu, kas pielieto inovācijas un stingrāk izskata uzņēmumu spējas nodrošināt drošu un godprātīgu attieksmi pret vidi. Novērtējot VVD speciālistu līdzšinējo veikumu vides aizsardzības kontroles darbā, esmu saskatījusi iespējas iestādes darbību padarīt efektīvāku.”

Ja E. Baklānes-Ansbergas kandidatūru apstiprinās Ministru kabinetā, tad viņa šajā amatā tiks iecelta uz pieciem gadiem. Baklāne-Ansberga ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas jomā, viņai ir maģistra grāds vadības zinātnē un maģistra grāds ekonomikā ar specializāciju starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

Līdzšinējā darba pieredze bijusi saistīta ar vadītāja darbu dažādu līmeņu amatos, tostarp vadījusi Valsts zemes dienestu. Pēdējos divus gadus strādājusi par ekonomikas nodaļas vadītāju Ventspils domē.

VK rīkotā VVD ģenerāldirektora amata konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš, tās sastāvā bija arī VK direktors Jānis Citskovskis, VARAM valsts sekretāra vietniece Alda Ozola, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, VARAM Nodrošinājuma departamenta Personāla nodaļas vadītāja Jolanta Rauga. Pretendentu atlases procesā piedalījās arī neatkarīgi novērotāji no Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvija Dabas fonda.

Foto: LU foto arhīvs