VARAM organizē reģionālos seminārus teritoriju attīstības veicināšanai

15.03.2019

Šodien Alūksnē sākas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētie reģionālie semināri par Eiropas Savienības (ES) fondu 2014. - 2020. gada īstenotajiem ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai. Lai ar pašvaldību pārstāvjiem un ekspertiem diskutētu par reģionālo politiku, visos semināros piedalīsies arī ministrs Juris Pūce (AP!).

  • VARAM organizē piecus reģionālos seminārus - Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā (28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzeknē (26.04.2019.) un Siguldā (30.05.2019.).
  • Tajos vērtēs reģionālās politikas līdzšinējos rezultātus, t.sk. ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu atbalstu.
  • Identificēs esošos reģionālās politikas izaicinājumus, ko var risināt ar ES fondu ieguldījumiem teritoriju attīstībai.
  • Diskutēs arī par reģionālās politikas uzstādījumiem.

Ministrs Juris Pūce: “Reģionālās attīstības atšķirību mazināšana ir ilgtermiņa izaicinājums. Šobrīd ir uzsākti daudzi nozīmīgi procesi – publiski plašāk apspriestais ir administratīvi teritoriālā reforma, kas ir tikai viens no reģionālās politikas instrumentiem, par ko vēl notiks plašas diskusijas reģionos.

Svarīga ir pašvaldību, reģionu un nozaru ministriju cieša sadarbība, lai radītu labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi reģionos. Pašvaldībām jāveic mērķtiecīgāki ieguldījumi uzņēmējdarbības vides sakārtošanā un pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Jaunajam reģionālās politikas piedāvājumam ir jābūt ne tikai par investīcijām, bet arī par zināšanām un kapacitāti.”

Pašvaldībās samazinās iedzīvotāju skaits

Dati liecina, ka reģionālajā attīstībā ir aktuāli vairāki izaicinājumi. Iedzīvotāju skaits samazinās visos reģionos, izņemot Pierīgas statistisko reģionu. Iedzīvotāju skaita samazinājums Latgales statistiskajā reģionā pēdējos desmit gados sasniedz 20%. Arvien aktuāla ir cilvēkresursu noturēšana un piesaiste reģionos.

Uzņēmējdarbība koncentrējas Rīgas plānošanas reģionā

Uzņēmējdarbība koncentrējas Rīgas plānošanas reģionā – 2016.gadā Rīgas plānošanas reģionā tika radīti 69% valsts iekšzemes kopprodukta. Rīgas plānošanas reģions piesaistījis lielāko nefinanšu investīciju apjomu valstī – 2017.gadā tie bija 76% no visām valstī piesaistītajām nefinanšu investīcijām.

Lai veicinātu reģionu attīstību un reģionālo atšķirību izlīdzināšanos, ir nepieciešams īstenot efektīvus reģionālās attīstības atbalsta pasākumus.

Pieteikšanās VARAM seminārā

Semināros tiek aicināti piedalīties plānošanas reģionu, pašvaldību, nozaru ministriju, NVO, augstskolu un pētniecisko organizāciju pārstāvji.

Semināru ietvaros tiks sniegta informācija par reģionālās attīstības izaicinājumiem no publisko pakalpojumu sniegšanas un no uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas reģionos, kas būtu jāņem vērā, plānojot un veicot ES fondu ieguldījumus. Tiks sniegta informācija par Reģionālās politikas sasniegtajiem rezultātiem, t.sk. ar ES fondu atbalstu.  Tāpat notiks diskusija par turpmāk nepieciešamajiem ES fondu un cita veida pasākumiem reģionu attīstībai.

Lūdzam dalībai semināros reģistrēties ŠEIT:

  • Alūksnē (15.03.2019.) līdz 6.03.2019., Alūksnes kultūras namā – Brūža iela 7
  • Liepājā (28.03.2019.) līdz 15.03.2019., Koncertzālē “Lielais dzintars” – Radio iela 8
  • Jelgavā (11.04.2019.) līdz 29.04.2019., Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā – Svētes iela 33
  • Rēzeknē (26.04.2019.) līdz 12.04.2019., Latgales vēstniecībā “GORS” – Pils iela 4
  • Siguldā (30.05.2019.) līdz 17.05.2019 Kultūras centrā  “Siguldas devons” – Pils iela 10

Ar semināru darba kārtību var iepazīties ŠEIT, semināros apskatāmo projektu saraksts atrodams ŠEIT

Savukārt ar diskusiju materiālu aicinām iepazīties šeit.

Pasākums tiek finansēts no projekta Nr. 10.1.2.0/18/TP/004 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicitātes pasākumu par Kohēzijas politikas fondiem nodrošināšanai”