VARAM: Ministrs Juris Pūce tikšanās laikā ar Vides konsultatīvās padomes pārstāvjiem vienojas par prioritātēm

06.02.2019

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) 5. februārī tikās ar Vides konsultatīvās padomes (VKP) pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko sadarbību aktuālu vides jautājumu risināšanā.

Tikšanās laikā ministrs un Vides konsultatīvās padomes pārstāvji pārrunāja vides un dabas kapitāla pārvaldību jaunās valdības deklarācijas ietvaros un pasākumus, kādus būtu nepieciešams iekļaut valdības rīcības plānā, tostarp, lai līdzsvarotu valsts ekonomiskās un vides aizsardzības intereses.

Ministrs uzsvēra: “Vides konsultatīvā padome ir ministrijas ilgstošs sadarbības partneris, tādēļ labprāt arī turpmāk uzklausīšu priekšlikumus rīcībpolitikas uzlabošanai, tai skaitā strādājot pie Valdības rīcības plāna. Uzskatu, ka visos jautājumos ir iespējams atrast pragmatisku koridoru, lai sabalansētu vides aizsardzības un tautsaimniecības attīstības vajadzības”.

Uzsverot atbalstu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai, ministrs aicināja VKP dalīties ar datiem un piemēriem jautājumos, kas pamatotu aktīvākas rīcības nepieciešamību kādā no vides un dabas aizsardzības jomām. 

Tāpat, tikšanās laikā VKP pārstāvji ministram uzdeva vairākus jautājumus, saistībā ar VARAM plānotajiem darbības virzieniem “Dabas skaitīšanas” jeb Eiropas Savienības (ES) biotopu kartēšanas procesā. Ministrs arī norādīja uz nepieciešamību izvērtēt un pilnveidot kompensāciju sistēmu par noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās teritorijās, lai tā būtu taisnīgāka.

Vienlaikus ministrs informēja par aktuālo situāciju atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jautājumos, tostarp, gaisa kvalitātes nodrošināšanā, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī efektīvākajiem atkritumu pārstrādes veidiem, lai Latvija spētu sasniegt nospraustos nacionālos un starptautiskos mērķus.

“Atsevišķos vides aizsardzības jautājumos primāra ir pašvaldību rīcība, piemēram, atkritumu apsaimniekošanas un gaisa kvalitātes nodrošināšanā. Tādēļ pašvaldību darbības pārraudzība būs viena no manām prioritātēm,” ministrs akcentēja.

Tāpat ministrs pauda, ka prioritāte ir kontroles kapacitātes stiprināšana vides un dabas aizsardzības jomā, izmantojot atbilstošu risku vadības pieeju.

Vides konsultatīvā padome tika izveidota 2003. gadā, kuru veido 20 biedrības un nodibinājumi, kas darbojas vides aizsardzības jomā. Tā ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību vides politikas izstrādē un īstenošanā.