VARAM turpina investīciju programmu pašvaldībām bērnudārzu būvniecībai

13.04.2021

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto noteikuma projektu, kas ļauj pašvaldībām mazināt esošās rindas uz bērnudārziem, saņemot aizdevumu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu paplašināšanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): ”Daudzās pašvaldībās joprojām lielai daļai bērnu nav iespējas apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un īsā laikā pašvaldībām nav iespēju šo jautājumu risināt. Tāpēc ministrija piedāvā atbalsta programmu, lai pašvaldības var mazināt esošās rindas uz bērnudārziem, saņemot aizdevumu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošu paplašināšanai. Ar šo atbalstu nodrošinām pirmsskolas izglītības pakalpojumu plašākam skaitam bērnu, tostarp atvieglojot šo ģimeņu ikdienu. Līdz ar pagājušajā gadā jau piešķirto aizdevumu pašvaldībām, rinda, kurā reģistrēti aptuveni 10 tūkstoši bērnu, tika samazināta par vairāk nekā 20 procentiem, līdzīgus rezultātus sagaidām arī šogad, turpinot investīciju programmu bērnudārzu būvniecībai.”  

Pašvaldības investīciju projektus jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas iestādes paplašināšanai, iesniedz divos investīciju projektu iesniegšanas kārtās – līdz 2021.gada 1.maijam un 1.septembrim.

Investīciju projektus pašvaldības var iesniegt ar nosacījumu, ja bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, 2020.gada 1.oktobrī bija lielāks nekā 50 bērnu, pamatojot pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanas nepieciešamību, lai nodrošinātu iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē.   

Lai būvētu jaunu bērnudārzu, maksimālais aizdevuma apmērs paredzēts 20 000 eiro, savukārt, lai veiktu esošas pirmsskolas izglītības iestādes pārbūvi vai paplašināšanu, aizdevuma apmērs ir līdz 14 400 eiro.   

Pirmās investīciju projektu iesniegšanas kārtas ietvaros aicinām pašvaldības līdz 2021.gada 1.maijam iesniegt VARAM investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai, aizpildot noteikumu projekta pielikumu.

2020.gadā šīs programmas ietvaros tika atbalstīti 17 investīciju projekti

Tas ļāva paredzēt 2 565 jaunas vietas bērnudārzos 13 Latvijas pašvaldībās - Liepājā, Ventspilī, Tukuma novadā, Jūrmalā, Jelgavā, Olaines novadā, Mārupes novadā,  Stopiņu novadā, Salaspils novadā, Ķekavas novadā, Ādažu novadā un Siguldas novadā, kā arī Rīgā. 

Izveidotās papildus vietas ir nodrošinājušas 20% bērnu tikt pie vietas pašvaldības bērnudārzā. Pēc VARAM apkopotās informācijas 2020. gada 1. oktobrī kopējā rindā uz pašvaldību bērnudārziem pārsniedza 10 tūkstošus.